LEEF OM TE BRENGEN!

De gemeenteleden zijn zich bewust van het feit dat ieder mens voor God belangrijk is. Zij verlangen ernaar om Zijn liefde voor alle mensen zoveel mogelijk bekend te maken.

Ieder gemeentelid getuigt actief van zijn/haar persoonlijke relatie met Christus op een wijze die bij hem of haar past.

Het doorgeven van het Evangelie moet aansluiten bij de behoeften van de hedendaagse mens. Dit echter zonder afbreuk te doen aan de inhoud van Gods boodschap.

Leden met een specifieke gave voor evangelisatie worden aangemoedigd deze te ontwikkelen en zo veel mogelijk te gebruiken.

De gemeente organiseert voldoende activiteiten op het gebied van evangelisatie. Hierdoor beschikt ieder gemeentelid altijd over voldoende hulpmiddelen om te kunnen uitnodigen en te getuigen.

Naast de reguliere diensten zijn er ook laagdrempelige diensten in de gemeente.

We willen bekend staan als een gemeente die aantrekkingskracht heeft op de mensen in De Ronde Venen die Jezus nog niet kennen.

We dromen ervan dat regelmatig mensen tot geloof in Jezus Christus zullen komen, mede als gevolg van de levenshouding en de activiteiten van onze gemeenteleden