LEEF OM TE EREN!

Tijdens onze bijeenkomstenvieren we Gods aanwezigheid en aanbidden we God onder leiding van Zijn Heilige Geest. Hierbij is er ruimte om in eigentijdse vormen onze liefde voor God te uiten en Hem te prijzen om Zijn grootheid. Dit gebeurt door middel van zang, muziek, gebed, lofprijzing, prediking en getuigenissen

We geloven dat we als gemeente en als individu, God de Vader en de Here Jezus Christus, aanbidden door Hem de eerste plaats in ons leven te geven. We eren onze God door onze persoonlijke en bewuste overgave aan Hem. Om wie Hij is, om wat Hij zegt, om wat Hij voor ons gedaan heeft in Jezus Christus en wat Hij nog steeds voor ons doet.

Onze aanbidding is oprecht; alleen zo kunnen we God behagen. We geloven ook dat aanbidding niet te scheiden is van een zuiver leven voor God.

We geloven dat God tot ons hart zal spreken en ons zal sterken en bemoedigen, wanneer we Hem oprecht aanbidden. Hij helpt ons om te groeien in geloof en toewijding. Daarbij mogen we uitzien naar genezing van geest, ziel en lichaam.

Wij dromen ervan dat in onze bijeenkomsten ervaren wordt dat God dicht bij ons is. We willen graag dat onze passie voor Hem "aanstekelijk" is voor gemeenteleden en gasten, zodat er groei is in het aantal gelovigen dat samen met ons God aanbidt.