LEEF OM TE GROEIEN!

We stimuleren elkaar en zijn elkaar tot voorbeeld in het groeiproces naar geestelijke volwassenheid omdat we op Jezus willen lijken.

We moedigen elkaar aan om bij het nemen van beslissingen ons af te vragen, wat Jezus zou doen als Hij zich in onze situatie bevond.

Bijbels onderricht is bij ons niet alleen gericht op overdracht van kennis, maar ook op levensverandering. Wij geloven dat iedere gelovige zijn / haar relatie met Christus zich stap voor stap verdiept.

Wij bieden onze kinderen en onze jeugd een programma aan, waarbij het Evangelie en de uitwerking daarvan op een voor hen begrijpelijke en relevante manier wordt behandeld.

In de gemeente is een regelmatig terugkerende basiscursus, die ieder (aspirant-)lid kan volgen. De leerstof is gericht op de pijlers van het christelijk geloof en bevat daarnaast algemene informatie over de visie en identiteit van onze gemeente.

Er worden regelmatig studie- en toerustingbijeenkomsten gehouden, die gericht zijn op verdere geestelijke groei van gemeenteleden.

Wij streven ernaar dat iedereen die onze bijeenkomst bezoekt, onderwijs uit Gods Woord ontvangt dat zoveel mogelijk aansluit bij zijn/haar persoonlijke behoefte en ontwikkeling.

Wij dromen ervan dat volledige toewijding aan Christus normaal is voor iedere gelovige van onze gemeente.