LEEF OM TE VERBINDEN!

Wij geloven dat de gemeenteleden met elkaar een geestelijke eenheid kunnen vormen. Daarom streeft ieder gemeentelid ernaar om waardevolle (liefdevolle) relaties met andere gemeenteleden op te bouwen.

Omdat de gemeente een lichaam is, vinden we het belangrijk dat ieder kind, iedere jongere en iedere volwassene in onze gemeente deel uitmaakt van een kleine groep (zondagsschool, jeugdgroep, huiskring, etc) die regelmatig bij elkaar komt.

De kenmerken van een kleine groep zijn: wederzijdse geloofsopbouw, acceptatie, gelijkwaardigheid, elkaars lasten dragen, veiligheid en betrouwbaarheid, een open en kwetsbare opstelling naar elkaar, gebed en voorbede voor elkaar.

Onze liefde voor elkaar uit zich ook praktisch: ondersteunen en dienen van elkaar waar nodig en wenselijk is.

Wij geloven dat gemeenteleden een gezond geestelijk leven nastreven en er dus ook naar verlangen om aan de gemeentelijke bijeenkomsten deel te nemen.

Wij dromen ervan dat we gezien zullen worden als een gemeente waarin de volgende opdracht van Jezus werkelijkheid zal worden: "Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn".