A. Algemene gegevens

LEEF! Evangelische Gemeente Mijdrecht (RSIN: 810910639)
Aquamarijn 63, 3643 AN Mijdrecht
Kvk: 75796112

Email: info@leefmijdrecht.nl

B. Samenstelling bestuur

Voorzitter, penningmeester, secretaris en bestuurslid.

C. Doelstelling en visie

Visie: LEEF! voor God, LEEF! voor elkaar.

D. Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid, alle werkzaamheden en inzet van het bestuur gebeuren om niet.

E. Verslag activiteiten

De activiteiten bestaan uit het samenkomen op zondagmorgen in de Rank. Hiernaast zijn er aparte gespreksavonden voor volwassenen en avonden speciaal voor de jeugd.

F. Voorgenomen bestedingen

Onderaan deze pagina staat bij documenten onze begroting voor komend/lopend seizoen.

G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderaan deze pagina staat bij documenten onze jaarrekening van afgelopen seizoen.

ANBI

A. Algemene gegevens

LEEF! Evangelische Gemeente Mijdrecht (RSIN: 810910639)
Aquamarijn 63, 3643 AN Mijdrecht
Kvk: 75796112

Email: info@leefmijdrecht.nl

B. Samenstelling bestuur

Voorzitter, penningmeester, secretaris en bestuurslid.

C. Doelstelling en visie

Visie: LEEF! voor God, LEEF! voor elkaar.

D. Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid, alle werkzaamheden en inzet van het bestuur gebeuren om niet.

E. Verslag activiteiten

De activiteiten bestaan uit het samenkomen op zondagmorgen in de Rank. Hiernaast zijn er aparte gespreksavonden voor volwassenen en avonden speciaal voor de jeugd.

F. Voorgenomen bestedingen

Onderaan deze pagina staat bij documenten onze begroting voor komend/lopend seizoen.

G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderaan deze pagina staat bij documenten onze jaarrekening van afgelopen seizoen.