Wat geloven wij

In LEEF! Mijdrecht staat de liefde van Jezus Christus centraal. De liefde van Jezus raakt ons diep en werkt door in ons hele leven. Als gemeente willen we een relevante boodschap brengen, waar je in het dagelijks leven iets mee kunt. We willen de opdracht van Jezus centraal stellen:

“Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.”

– (Johannes 13:34)

Wat geloven wij