Binnen de gemeente hebben we kleine groepen gevormd, zo’n kleine groep noemen we een kring. Elke kring komt eens per twee weken bij elkaar. Tijdens de ‘kringavond’ kan je persoonlijke dingen delen met elkaar. Daarnaast wordt er gezongen, gebeden en leren we met elkaar uit de Bijbel.

Voor meer informatie en/of het aanmelden voor een kring, kan je mailen naar: info@leefmijdrecht.nl.

Kringen

Binnen de gemeente hebben we kleine groepen gevormd, zo’n kleine groep noemen we een kring. Elke kring komt eens per twee weken bij elkaar. Tijdens de ‘kringavond’ kan je persoonlijke dingen delen met elkaar. Daarnaast wordt er gezongen, gebeden en leren we met elkaar uit de Bijbel.

Voor meer informatie en/of het aanmelden voor een kring, kan je mailen naar: info@leefmijdrecht.nl.