Bij binnenkomst gaan alle kinderen (ook de baby’s en peuters) eerst mee de dienst in. Na het zingen van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun eigen opvang of dienst. Als ouder heb je de gelegenheid om je kind(eren) te brengen.

Gaat je kind voor het eerst naar de opvang/kinderdienst en zijn er bijzonderheden waar de leiding van op de hoogte moet zijn, laat dit dan weten!

Crèche + peuters

De baby’s en peuters (t/m 3 jaar) worden opgevangen door twee leiders/leidsters. Er wordt goed voor je kindje gezorgd en er kan natuurlijk gespeeld worden, terwijl jij als ouder rustig de dienst kan bijwonen.

Onderbouw

De kinderen die in groep 1 t/m 5 van de basisschool zitten komen bij elkaar om te luisteren naar een Bijbelverhaal en de verwerking daarvan te doen. Dat kan zijn in de vorm van een gesprek, knutselactiviteit, een spel of een andere uitdagende opdracht.

Bovenbouw

De kinderen die in groep 6 t/m 8 van de basisschool zitten komen bij elkaar om te luisteren naar een Bijbelverhaal en de verwerking daarvan te doen. Dat kan zijn in de vorm van een gesprek of een uitdagende opdracht.

Kinderen

Bij binnenkomst gaan alle kinderen (ook de baby’s en peuters) eerst mee de dienst in. Na het zingen van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun eigen opvang of dienst. Als ouder heb je de gelegenheid om je kind(eren) te brengen.

Gaat je kind voor het eerst naar de opvang/kinderdienst en zijn er bijzonderheden waar de leiding van op de hoogte moet zijn, laat dit dan weten!