Kring Kockengen

Voor het komende seizoen komen we op maandag om de week bij elkaar. Een paar kenmerken van de kring is dat we het met z'n allen proberen te draaien, dus zoveel mogelijk interactief. Met de ene keer wat meer accent op delen van lief en leed en gebed met elkaar en de andere keer meer gericht op bijbelstudie. Momenteel gebruiken we voor de studie avonden het boekje "David man naar Gods hart" Kringleiders zijn Bert v Eck en Dirk Hoogendoorn. Locatie is in overleg meestal bij Dirk en Reinate (Kockengen Oost) of bij Bert en Mariëtte (Kockengen west).